25/03/2020

Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een manier om de situatie letterlijk in beeld te brengen. Systemisch werk geeft eenvoudig en effectief weer wat er op dat moment speelt. We zetten fysiek in de ruimte of op tafel neer welke elementen een rol spelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Daarnaast bied ik opstellingen ook online aan, 1-op-1 of met een team of groep representanten.

Deze manier van werken tapt in op een andere intelligentielaag, die van het systeem. Systemisch werken is overigens iets anders dan systematisch werken. Systematisch betekent “geordend, stelselmatig”, systemisch betekent “het gehele systeem betreffend”. Organisatieopstellingen bieden informatie op een andere laag, de onbewuste laag. Systemisch kijken betekent werken met het geheel om delen te beïnvloeden. Alles wat gebeurt is, speelt nog een rol in het geheel. Met een opstelling krijg je de zaken die er zijn boven water, zowel de bewuste als onbewuste zaken.

Binnen het systemisch werken zijn er 3 wetten:

  • Binding: iedereen die erbij hoort, heeft recht op een plek
  • Ordening: er is een bepaalde hiërarchie, volgorde (denk bijv. aan senioriteit in het vak vs dienstjaren)
  • er moet Balans zijn tussen geven en nemen.

Wat levert het op?

  • Inzicht in patronen – vaak zijn deze onbewust aanwezig. Systemisch werken geeft andere inzichten van wat er speelt, dan een gesprek of vragenlijst, juist omdat patronen vaak onbewust zijn bij mensen.
  • Inzicht en oplossingen op een andere manier gezien omdat we op een andere laag dan onze ratio alleen werken.
  • Oplossingen uitproberen en ervaren hoe dat is – we kunnen schuiven met elementen of plaats van mensen of zaken en ervaren hoe die situatie zou zijn. Vergelijk het met een oogmeting bij de opticien, waarbij je kiest uit optie 1 en optie 2 bij glazen, met welke zie je beter?
  • De vinger op de zere plek krijgen: wat speelt er nou echt in de onderlaag? Waarom lopen de dingen zoals ze lopen? We kijken breder dan enkel het symptoom, maar gaan op zoek naar de oorzaak – en daarbij kijken we vanuit het geheel, waardoor een totaalbeeld ontstaat.

Ik zet organisatieopstellingen zowel voor organisaties, teams als individuele vragen in. Uiteraard kan dit ook online! Wil je meer weten over hoe dit in zijn werk gaat? Neem contact met me op! Dan gaan we aan de slag!

Hieronder zie je een video over systemisch coachen, dit kan zowel 1-op-1 zijn als voor een team of organisatiesessie relevant zijn.

Deze video is gemaakt door Anton de Kroon en Otos Producties